Λαΐου Αγγελική Ε. 1941-2008

Χειρ Αγγέλου

Χειρ Αγγέλου

Μουσείο Μπενάκη
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη

Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Η βυζαντινή οικονομία

Η βυζαντινή οικονομία

Παπαδήμας Δημ. Ν.
Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία

Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
The Hand of Angelos

The Hand of Angelos

Μουσείο Μπενάκη
Relations Gréco - Roumaines

Relations Gréco - Roumaines

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Συνολικά Βιβλία 15
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου