Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A Social and Demographic Study

Στόχος του βιβλίου είναι να μελετήσει τις εσωτερικές δομές της υπαίθρου και τις σχέσεις των χωρικών μεταξύ τους, αλλά και να διερευνήσει τις παραγωγικές σχέσεις, μαζί με την δημογραφική εξέλιξη του αγροτικού πληθυσμού, σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Πηγές του είναι κυρίως τα πρακτικά, δηλαδή οι απογραφές των περιουσιακών στοιχείων που διέθεταν λαϊκοί και εκκλησιαστικοί γαιοκτήμονες και τα μοναστήρια.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη

Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική

Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Η βυζαντινή οικονομία

Η βυζαντινή οικονομία

Παπαδήμας Δημ. Ν.
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου