Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου

Από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία στήριζε την ισχύ και τη διάρκειά της σε μια οικονομία με ενδιαφέρουσες και συχνά πολυσύνθετες δομές. Παρόλο που υπήρχαν πολλές μελέτες για διάφορες όψεις της βυζαντινής οικονομίας, έλειπε ωστόσο μέχρι τώρα ένα συνθετικό έργο που να μελετάει την οικονομία του Βυζαντίου ως σύνολο και να δίνει μιαν ολοκληρωμένη εικόνα των δομών, της διάρθρωσης και της εξέλιξής της μέσα στο χρόνο. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η "Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου", ένα συλλογικό έργο που συγκεντρώνει και συνθέτει τα πορίσματα των κλάδων της οικονομικής ιστορίας, της νομισματικής, της αρχαιολογίας, της γωγραφίας/γεωλογίας, της ιστορίας της τέχνης, των θεσμών και του δικαίου για τους βυζαντινούς μεσαιωνικούς χρόνους από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα. Οι συγγραφείς αυτού του έργου μελετούν, μεταξύ άλλων, τους δημογραφικούς παράγοντες, τις φυσικές και τεχνολογικές συνθήκες της παραγωγής, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις δομές και την οργάνωση της παραγωγής στην αγροτική οικονομία και την οικονομία των πόλεων, τον οικονομικό ρόλο του κράτους και τα δημοσιονομικά φαινόμενα, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τους πιστωτικούς μηχανισμούς, τις τιμές, τους τρόπους ανταλλαγής, το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο, την παραγωγή και την κυκλοφορία των νομισμάτων, τους θεσμούς της ιδιοκτησίας και των συναλλαγών, όψεις του πρακτικού δικαίου της οικονομίας, την οικονομική ιδεολογία και τη θέση της βυζαντινής οικονομίας στον μεσαιωνικό κόσμο της Μεσογείου. Οι αναλύσεις τους αμφισβητούν την εικόνα μια οικονομίας με αρχαϊκές δομές, που ελέγχεται και διοικείται μονοπωλιακά από την κρατική εξουσία και δεν εξελίσσεται. Συγκλίνουν αντίθετα στο συμπέρασμα ότι η βυζαντινή οικονομία επέδειξε κατά περιόδους αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα, και για μακρά χρονικά διαστήματα ο συνδυασμός κρατικής και ιδιωτικής δραστηριότητας λειτούργησε αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας τόσο την οικονομική πρόοδο όσο και τη σταθερότητα. Περιέχονται τα κείμενα: - Gilbert Dagron , "Η αστική οικονομία από τον 7ο έως τον 12ο αιώνα" - Klauss-Peter Matschke, "Η οικονομία των πόλεων κατά την υστεροβυζαντινή εποχή (13ος-15ος αιώνας)" - Χαράλαμπος Μπούρας, "Απόψεις των βυζαντινών πόλεων από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα" - Paul Magdalino, "Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη: κτισμένο περιβάλλον και αστική ανάπτυξη" - Χαράλαμπος Μπούρας, "Αρχιμάστορες, τεχνίτες και οικοδομικές δραστηριότητες" - Anthony Culter, "Η παραγωγή έργων τέχνης" - Νίκος Οικονομίδης, "Γραφική ύλη, έγγραφα, βιβλία" - Veronique Francois, Jean-Michel Spieser, "Η κεραμική και το γυαλί στο βυζάντιο" - Christopher Entwistle, "Βυζαντινά σταθμία" - Clive Foss, Jane Ayer Scott, "Σάρδεις" - Klaus Rheidt, "Η αστική οικονομία της Περγάμου" - Ασπασία Λούβη - Κίζη, "Θήβα" - Μαρία Καζανάκη - Λάππα, "Μεσαιωνική Αθήνα" - G.D.R. Sanders, "Κόρινθος" - Βάσω Πέννα, "Η νομισματική κυκλοφορία στην Κόρινθο (970-1204)" - Anne Bortoli , Michel Kazanski, "Η Χερσώνα και η περιοχή της" - Ivan Jordanov, "Πρεσλάβα" - Konstantin Dochev, "Τίρναβο" - Αγγελική Ε. Λαΐου, "Οικονομικές και μη οικονομικές ανταλλαγές" - Αγγελική Ε. Λαΐου, "Οι ανταλλαγές και το εμπόριο από τον 7ο έως τον 12ο αιώνα" - Klauss-Peter Matschke, "Ανταλλαγές, εμπόριο, αγορές και χρήμα (13ος-15ος αιώνας)" - John Day, "Το εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα" - Cecile Morrisson , Jean-Claude Cheynet, "Τιμές και αμοιβές στον βυζαντινό κόσμο" - Χάρις Α. Καλλιγά, "Μονεμβασία (7ος-15ος αιώνας)" - Doorninck Van Frederick, "Βυζαντινά ναυάγια"

Σχετικά Βιβλία

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Εχθρός εντός των τειχών

Εχθρός εντός των τειχών

Ελληνικά Γράμματα
Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα

Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου