Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Μέγας Κωνσταντίνος: Ιουστινιανός: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Περιέχονται τα κείμενα: Μέγας Κωνσταντίνος - "Η κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Κωνσταντίνος" - "Η Κωνσταντίνεια μεταρρύθμιση" - "Η εύθραυστη διπλωματία" - "Εναντιοφάνειες" της Κωνσταντίνειας Εποχής Ιουστινιανός - "Ιουστινιανός και Θεοδώρα" - "Ο ναός της Αγίας Σοφίας" - "Το δίκαιο επί Ιουστινιανού Α΄" - "Ο πνευματικός ορίζοντας" - "Το ανατολικό μέτωπο" - "Ο Ιουστινιανός και η ανάκτηση της δύσης" - "Η εποχή του Ιουστινιανού" - "Η Στάση του Νίκα" Βασίλειος Βουλγαροκτόνος - "Μακεδονική Δυναστεία: τάση και επέκταση" - "Η αυτοκρατορία της χριστιανικής ανατολής και η Ευρώπη" - "Κράτος και αριστοκρατική αντιπολίτευση" - "Η Βουλγαρική δύναμη στα Βαλκάνια" - "Οίηση και επιγαμίες στους Μακεδόνες" - "Η επέλαση στην Ανατολή και στον Καύκασο" - "Πνευματική ζωή και ακτινοβολία" Κωνσταντίνος Παλαιολόγος - "Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη γραφίδα του Δούκα" - "Ο Κριτόβουλος για τον Παλαιολόγο" - "Ο Παλαιολόγος και ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης" - "Το "Χρονικό" του Γεωργίου Σφραντζή" - "Δωρητές ιδρυμάτων περίθαλψης" - "Το τέλος της χριστιανικής πολιτείας"

Σχετικά Βιβλία

Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία

Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία

Σταμούλης Αντ.
Χαίρε που δεν φοβήθηκες ποτέ τις συμπληγάδες

Χαίρε που δεν φοβήθηκες ποτέ τις συμπληγάδες

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 6: 362-323 π.Χ.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 6: 362-323 π.Χ.

4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου