Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Μέγας Κωνσταντίνος: Ιουστινιανός: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Περιέχονται τα κείμενα: Μέγας Κωνσταντίνος - "Η κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Κωνσταντίνος" - "Η Κωνσταντίνεια μεταρρύθμιση" - "Η εύθραυστη διπλωματία" - "Εναντιοφάνειες" της Κωνσταντίνειας Εποχής Ιουστινιανός - "Ιουστινιανός και Θεοδώρα" - "Ο ναός της Αγίας Σοφίας" - "Το δίκαιο επί Ιουστινιανού Α΄" - "Ο πνευματικός ορίζοντας" - "Το ανατολικό μέτωπο" - "Ο Ιουστινιανός και η ανάκτηση της δύσης" - "Η εποχή του Ιουστινιανού" - "Η Στάση του Νίκα" Βασίλειος Βουλγαροκτόνος - "Μακεδονική Δυναστεία: τάση και επέκταση" - "Η αυτοκρατορία της χριστιανικής ανατολής και η Ευρώπη" - "Κράτος και αριστοκρατική αντιπολίτευση" - "Η Βουλγαρική δύναμη στα Βαλκάνια" - "Οίηση και επιγαμίες στους Μακεδόνες" - "Η επέλαση στην Ανατολή και στον Καύκασο" - "Πνευματική ζωή και ακτινοβολία" Κωνσταντίνος Παλαιολόγος - "Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη γραφίδα του Δούκα" - "Ο Κριτόβουλος για τον Παλαιολόγο" - "Ο Παλαιολόγος και ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης" - "Το "Χρονικό" του Γεωργίου Σφραντζή" - "Δωρητές ιδρυμάτων περίθαλψης" - "Το τέλος της χριστιανικής πολιτείας"

Σχετικά Βιβλία

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
The History of Coinage

The History of Coinage

Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Κείμενα ευρωπαϊκής ιστορίας

Κείμενα ευρωπαϊκής ιστορίας

Εκδόσεις Παπαζήση
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου