Κορδώσης Μιχαήλ Σ.

Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα

Ηρόδοτος (2017)

Ο τέταρτος τόμος περιλαμβάνει αφενός πλευρές της βυζαντινής επιρροής που έχουν κατορθώσει να επιζήσουν ως σήμερα σε διάφορα μέρη του κόσμου και αφετέρου ορισμένες "βοηθητικές επιστήμες" που προάγουν τη μελέτη και την έρευνα της βυζαντινής εποχής. Την ίδια λειτουργία επιτελούν και οι χρονολογικοί πίνακες που παρατίθενται στο τέλος ως εισαγωγή στους επόμενους τόμους.

Η κατάκτηση της νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους

Παπαδήμας Δημ. Ν. (2017)

Το βιβλίο αναφέρεται λεπτομερώς στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η κατάκτηση της Ν. Ελλάδας και ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, από τους Φράγκους, καθώς και στα πολεμικά γεγονότα, με την ανάμιξη των Ελληνικών Κρατών της Ηπείρου και της Νίκαιας, ως το 1261, επιμένοντας στη λύση ορισμένων ιστορικών και τοπογραφικών προβλημάτων. Προς τούτο χρησιμοποιούνται όλες οι ιστορικές πηγές, σε σύγκριση μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη πού συμφωνούν ή διαφωνούν και πού αλληλοσυμπληρώνονται. Η μελέτη συμπεριλαμβάνει και τη διάθεση των πληθυσμών έναντι των Φράγκων κατακτητών, επισημαίνοντας...

Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα

University Studio Press (2008)

Περιέχονται οι ανακοινώσεις: - Ιωάννης Ταϊφάκος, "Ανθρωπισμός και "ανθρωπισμός"" - Ηλίας Κουρλιούρος, "Οι κοινωνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προβλήματα και προοπτικές" - Πανίκος Παπαδόπουλος, "Επιστήμονας και ανθρώπινες αξίες" - Αναστασία Νάτσινα, "Σχετικά με το μέλλον του αντικειμένου της λογοτεχνίας: Το διακύβευμα που αποκαλύπτουν οι τάσεις της ευρωπαϊκής Ανοιχτής Εκπαίδευσης" - Ιωάννα Τσακίρη, Δημήτρης Κασιμάτης, "Ανθρωπιστικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και η θεματική βιβλιοθήκη της...

Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή

Καραβία Δ. Ν. - Αναστατικές Εκδόσεις (2007)

Ο Μιχαήλ Κορδώσης, καθηγητής της Ιστορικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πραγματοποιεί εδώ μία σημαντική συμβολή στο πεδίο των ομηριστών. Με βάση βυζαντινές πηγές (την Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, τον Νικήτα Χωνιάτη και τον Στέφανο Βυζάντιο) και μεσαιωνικούς πορτολάνους -δεδομένου ότι οι αρχαίοι περιηγητές, ο Στράβων και ο Παυσανίας, δεν αναφέρουν κάτι για την ομηρική πόλη-, και με τοπογραφικές έρευνες του ιδίου στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά καταθέτει την δική του τεκμηριωμένη άποψη για την ταύτιση της θέσης της ομηρικής Ιθάκης και των γύρω νήσων του βασιλείου του Ο...

Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή

Καραβία Δ. Ν. - Αναστατικές Εκδόσεις (2002)

Ο Μιχαήλ Κορδώσης, καθηγητής της Ιστορικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσιάζει εδώ την πολιτική και οικονομική ιστορία του Βυζαντίου κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο και την εξάπλωση της επιρροής του στην Ασία και την Αφρική, αναδεικνύοντας την προσφορά των Βυζαντινών στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ιδιαίτερα κεφάλαια εξετάζουν τους λαούς που συνέθεταν τον πληθυσμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τις κοινωνικές τάξεις, τη δημογραφία, τον εκχριστιανισμό των λαών του Καυκάσου και του Ευξείνου Πόντου, τις χριστιανικές αιρέσεις και τις συνέπειές τους για το κράτος κ.ά. Όπ...

Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων

Καραβία Δ. Ν. - Αναστατικές Εκδόσεις (1996)

Στα πρώτα κεφάλαια, του βιβλίου αυτού, εκτίθενται οι γενικότερες γεωγραφικές γνώσεις των συγγραφέων των πρώτων χριστιανικών αιώνων (σχήμα γης, ζώνες, όρια οικουμένης, αντοικουμένη κ.λπ.), τα σχετικά με τα όρια της Ρωμαϊκής-Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τους ενοχλητικούς γειτόνους της, τους ποτάμιους, χερσαίους και θαλασσινούς δρόμους, μέσα κι έξω από το κράτος, ως τις μακρινές Ινδία και Κίνα (σε συσχετισμό και τις κινεζικές πηγές), καθώς και τα μακρινά, πολλές φορές, περιπετειώδη, ταξίδια. Ακολούθως, έμφαση δίνεται στους σεισμούς και τις ανεπιθύμητες συνέπειές τους (καταποντ...

Συνολικά Βιβλία 8
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου