Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή

Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή

Και τα νησιά Αστερίς, Σάμη, Δουλίχιο. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας του κεντρικού Ιονίου από αρχαίες και μεσαιωνικές πηγές και από τοπωνύμια

Ο Μιχαήλ Κορδώσης, καθηγητής της Ιστορικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πραγματοποιεί εδώ μία σημαντική συμβολή στο πεδίο των ομηριστών. Με βάση βυζαντινές πηγές (την Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, τον Νικήτα Χωνιάτη και τον Στέφανο Βυζάντιο) και μεσαιωνικούς πορτολάνους -δεδομένου ότι οι αρχαίοι περιηγητές, ο Στράβων και ο Παυσανίας, δεν αναφέρουν κάτι για την ομηρική πόλη-, και με τοπογραφικές έρευνες του ιδίου στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά καταθέτει την δική του τεκμηριωμένη άποψη για την ταύτιση της θέσης της ομηρικής Ιθάκης και των γύρω νήσων του βασιλείου του Οδυσσέα (Αστερίδας, Σάμης και Δουλιχίου) καθώς και για άλλες θέσης που αναφέρονται στην Οδύσσεια (χοιροστάσιο Εύμαιου, αγρός Λαέρτη, λιμάνι Φόρκυνος, Ρείθρο). Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτική βιβλιογραφία με ομηρικές, αρχαιολογικές και τοπογραφικές, μελέτες, αναλυτικό ευρετήριο ονομάτων και τόπων, τέσσερεις χάρτες και 92 φωτογραφίες, και περίληψη στα αγγλικά.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου