Δημητρακόπουλος Πολύβιος Τ. 1864-1922

Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα: Ποιήματα

Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα: Ποιήματα

Ελληνικά Ταχυδρομεία (2017)
Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Πελεκάνος (2015)
Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Bookstars - Γιωγγαράς (2014)
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Πελεκάνος (2013)
Το κριτήριον

Το κριτήριον

Πελεκάνος (2012)
Το κριτήριον

Το κριτήριον

Πελεκάνος (2012)
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Πελεκάνος (2011)
Σιδηρά και χρυσή διαθήκη

Σιδηρά και χρυσή διαθήκη

Εκάτη (2010)
Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Alter - Ego ΜΜΕ. Α.Ε. (2009)
Η σιδηρά διαθήκη

Η σιδηρά διαθήκη

Alter - Ego ΜΜΕ. Α.Ε. (2009)
Η Σκουπιδιάδα

Η Σκουπιδιάδα

Πελεκάνος (2009)
Η σιδηρά διαθήκη

Η σιδηρά διαθήκη

Πελεκάνος (2009)
Ο υπερκόσμιος Παρνασσός

Ο υπερκόσμιος Παρνασσός

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών "Το Θείον Φως" (2007)
Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Πελεκάνος (2007)
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Κότινος (2007)
Άπαντα Αριστοφάνη

Άπαντα Αριστοφάνη

Αλκυών (1996)
Άπαντα Αριστοφάνη

Άπαντα Αριστοφάνη

Αλκυών (1996)
Άπαντα Αριστοφάνη

Άπαντα Αριστοφάνη

Αλκυών (1996)
Άπαντα Αριστοφάνη

Άπαντα Αριστοφάνη

Αλκυών (1996)
Άπαντα Ευριπίδη

Άπαντα Ευριπίδη

Αλκυών (1996)
Συνολικά Βιβλία 24
238.434 Βιβλία
118.199 Συντελεστές
4.459 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου