Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος παρακολουθώντας τα σύγχρονά του ρεύματα στη διανόηση, έγραψε την ψυχοφυσιολογική μελέτη "Το μυστικόν της ζωής" και το κοινωνιολογικό μελέτημα "Αι δύο διαθήκαι" (από το οποίο "Η χρυσή διαθήκη" διακρίνεται για τη γλαφυρότητα του ύφους και το σπινθηροβόλο πνεύμα του δημιουργού της.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Κότινος
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Πελεκάνος
Η σιδηρά διαθήκη

Η σιδηρά διαθήκη

Πελεκάνος
Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Bookstars - Γιωγγαράς
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου