Το κριτήριον

Το κριτήριον

"...Το Κριτήριον" είναι ίσως εν από τα πρωτοτυπώτερα θεατρικά έργα του κόσμου. Άρχει μόνον να συλλογισθή κανείς ότι έχει εν μόνον πρόσωπον, -τον μετά θάνατον κρινόμενον άνθρωπον- εις τρεις ολόκληρους πράξεις. Η σκηνογραφία είναι υπερφυής: τα γαλανά του αιθέρος. Από εδώ, ένα γαλάζιο φώς δείχνει τον επίσης αόρατον Σατανάν. Ο άνθρωπος επαναλαμβάνει ενδιαθέτως τα ερωτήσεις των, ως να μη τας ήκουσε καλά η ως να θέλη να σκεφθή έπ' αυτών, και άπαντα. Η οικονομία αυτή είναι αυτόχρημα μεγαλοφυής. Υπερβαίνει δε ίσως την μεγαλοφυΐαν της απολογίας του ανθρώπου μολονότι και αυτή κάμνει μεγάλην εντύπωσιν".

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου