Η σιδηρά διαθήκη

Η σιδηρά διαθήκη

Παρακολουθώντας τα σύγχρονά του ρεύματα στη διανόηση, ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος έγραψε την ψυχοφυσιολογική μελέτη "Το μυστικόν της ζωής" και το κοινωνιολογικό μελέτημα "Αι δύο διαθήκαι" (από το οποίο "Η σιδηρά διαθήκη" γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συζητήθηκε διεθνώς.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Η χρυσή διαθήκη

Η χρυσή διαθήκη

Πελεκάνος
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Πελεκάνος
Τζέννυ Θεοτόκη

Τζέννυ Θεοτόκη

Κότινος
Σιδηρά και χρυσή διαθήκη

Σιδηρά και χρυσή διαθήκη

Εκάτη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου