Σταμούλης Αντ.

Σταμούλης Αντ.

Ι. Μιχαήλ 2 & Π. Π. Γερμανού 38 546 22 Θεσσαλονίκη

2310 264748
Το νεοελληνικό λαϊκό θέατρο

Το νεοελληνικό λαϊκό θέατρο

Σταμούλης Αντ.
Εθνογραφίες μετάβασης

Εθνογραφίες μετάβασης

Σταμούλης Αντ.
Ο ύστερος βυζαντινός πολιτισμός

Ο ύστερος βυζαντινός πολιτισμός

Σταμούλης Αντ.
Η οικογένεια των Καντακουζηνών

Η οικογένεια των Καντακουζηνών

Σταμούλης Αντ.
Ιακώβου Μνήμη

Ιακώβου Μνήμη

Σταμούλης Αντ.
Λαογραφία του έντεχνου λαϊκού λόγου

Λαογραφία του έντεχνου λαϊκού λόγου

Σταμούλης Αντ.
Τραπεζούς, η πόλη στην δείσα του μετασχηματισμού της

Τραπεζούς, η πόλη στην δείσα του μετασχηματισμού της

Σταμούλης Αντ.
Συνολικά Βιβλία 586
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου