Η ρωσική γλώσσα και το στάτους της στη μετασοβιετική εποχή

Η ρωσική γλώσσα και το στάτους της στη μετασοβιετική εποχή

Ανάλυση της κατάστασης στις χώρες της κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης

Το παρόν πόνημα, αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια στην Ελληνική και στη Διεθνή Βιβλιογραφία να διερευνηθεί το θέμα του στάτους της Ρωσικής γλώσσας, σήμερα στα μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που ήταν μέλη στο πρώην Σύμφωνο της Βαρσοβίας καθώς και στα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Αναλύεται η πορεία της ρωσικής γλώσσας στον XX αιώνα, οι θέσεις της στο σύγχρονο κόσμο αλλά και το σημερινό της στάτους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου για το καθεστώς σχετικά με την Ρωσική γλώσσα στις άλλες ηπείρους και στα εκεί μεγάλα και πολυπληθή κράτη ( ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα κλπ). Για λόγους ιστορικούς και επειδή πρόθεσή μας ήταν να μελετήσουμε την εξέλιξη της Ρωσικής Γλώσσας από το έτος 1900 και ακόμη να τολμήσουμε πρόβλεψη για το Στάτους της έως το έτος 2050, χωρίσαμε την έρευνά μας σε τρείς περιόδους: α) Την Τσαρική περίοδο (1900-1917), την Σοβιετική περίοδο (1917-1990) και τέλος, την Μετασοβιετική περίοδο (1990-2050). Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της Ρωσικής Γλώσσας ως Lingua Franka αν και ο όρος συγχέεται με αυτόν της Διεθνούς και Παγκόσμιας Γλώσσας, τα όρια μεταξύ των οποίων δεν είναι σαφή. Επίσης εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη του συνεχώς μεταβαλλόμενου επίσημου και ανεπίσημου στάτους της ρωσικής γλώσσας στις πρώην Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Ελπίζω, πως η πρώτη αυτή προσέγγιση στο θέμα θα γίνει το έναυσμα ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου που θα φωτίσει ολόπλευρα το ζήτημα και θα εμπλουτίσει την σχετική αλληλογραφία.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου