Ηθική και κοινωνική φιλοσοφία της επικοινωνίας

Ηθική και κοινωνική φιλοσοφία της επικοινωνίας

Η επικοινωνία θεμελιώνεται πάνω στην ηθική και κοινωνική σημασία της ρητορικής, η οποία θέτει τις αρχές που καθορίζουν τη φιλοσοφία της επικοινωνίας. Η ρητορική περιλαμβάνει στους κόλπους τη τη γνωστική και τη συναισθηματική αντιληπτική ικανότητα, απ’ όπου απορρέει ένας κώδικας ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, μια ηθικά και κοινωνικά αξιακή ιεράρχηση. Αυτό το σκοπό υπηρετεί το σύγχρονο μοντέλο του συναισθηματικού και αντιληπτικού πλέγματος, που προτείνεται και αναλύεται σε αυτή τη μελέτη. Στη βάση της αριστοτελικής θεώρησης του προτεινόμενου επικοινωνιακού μοντέλου επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία της επικοινωνίας με τη μορφή μιας "φιλοσοφημένης επικοινωνίας". Η επικοινωνία είναι το μέσο και η μέθοδος καλλιέργειας στάσεων και συμπεριφορών του εαυτού προς τους άλλους, του πομπού προς το δέκτη και αντίστροφα. Σε αυτή τη βιωματική επικοινωνία δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους στους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και τις συναισθηματικές τους ικανότητες. Αυτή η βιωματική επικοινωνία επιδέχεται εκπαίδευση που διαμορφώνει την κουλτούρα των εργαζομένων και των ηγετικών στελεχών. Ο απόηχος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και κυρίως στο πεδίο της ηθικής και κοινωνικής σκέψης στο επικοινωνιακό πράττειν καθιστά ένα Οργανισμό και μια Επιχείρηση συναισθηματικά νοήμων, διαπνέοντας αξίες και αρχές, που προσανατολίζουν τις εργασιακές σχέσεις και τις συναδελφικές πράξεις στις αρετές της συναισθηματικής αυτεπίγνωσης, του αυτοελέγχου, της αυτοκριτικής, της ακεραιότητας, της φρόνησης και της αξιοπιστίας. Η σωστή και καλή επικοινωνία σημαίνει ταυτόχρονα απώλεια άγχους, απομάκρυνση από το στρες, απάλειψη έντονων συγκρούσεων με τη συμβολή της διαπραγμάτευσης και της διαμεσολάβησης. Η καλή επικοινωνία βασίζεται στην κατανόηση, στη γνώση, στην αντίληψη, στην ενσυναίσθηση και στην εμπειρία, καθώς επαναλαμβάνεται και είναι αναγκαία στην καθημερινότητα του του ανθρώπου. Η καλή και μη βίαιη επικοινωνία είναι προτροπή για ειρήνη και αποτροπή από τον πόλεμο. Η καλή και μη βίαιη επικοινωνία είναι προτροπή για ειρήνη και αποτροπή από τον πόλεμο. Η καλή επικοινωνία είναι δημιουργός αρμονικών σχέσεων, συναισθηματικής απελευθέρωσης και αλλαγής σκέψης και κουλτούρας. Η καλή και αρμονική επικοινωνία είναι μια "φιλοσοφημένη επικοινωνία".

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου