Βόγλης Πολυμέρης

Δεκέμβρης 1944

Δεκέμβρης 1944

Αλεξάνδρεια
Δεκέμβρης 1944

Δεκέμβρης 1944

Αλεξάνδρεια
Η αδύνατη επανάσταση

Η αδύνατη επανάσταση

Αλεξάνδρεια
Ελληνικά παράδοξα

Ελληνικά παράδοξα

Αλεξάνδρεια
Η εποχή των ρήξεων

Η εποχή των ρήξεων

Επίκεντρο
Δικτατορία 1967-1974

Δικτατορία 1967-1974

Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης
Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949

Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949

Alter - Ego ΜΜΕ. Α.Ε.
Συνολικά Βιβλία 18
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου