Κάσδαγλη Αγλαΐα

Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848

Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική

Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού 1143-1180

Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού 1143-1180

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού 1143-1180

Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού 1143-1180

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Συνολικά Βιβλία 7
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου