Φιλοσοφία, Νεότερη

Κριτική της κριτικής ικανότητας

Κριτική της κριτικής ικανότητας

Εκδόσεις Παπαζήση (2020)
Ηθική

Ηθική

Δωδώνη (2020)
Φύση και κονωνία

Φύση και κονωνία

Έξοδος Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (2020)
Αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού

Αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού

Δαιδάλεος (2020)
Δοκίμια

Δοκίμια

Εξάντας (2020)
Κριτική του καθαρού λόγου

Κριτική του καθαρού λόγου

Εκδόσεις Παπαζήση (2020)
Λόγος περί της μεθόδου

Λόγος περί της μεθόδου

Εκδόσεις Παπαζήση (2020)
Διόνυσος κατά Εσταυρωμένου

Διόνυσος κατά Εσταυρωμένου

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (2020)
Hugo Grotius

Hugo Grotius

Ρώμη (2020)
Νιτσεϊκή θεώρηση του χριστιανισμού

Νιτσεϊκή θεώρηση του χριστιανισμού

Άμμων Εκδοτική (2020)
Hegel ή Spinoza

Hegel ή Spinoza

Angelus Novus (2019)
Η δυνατότητα της ελευθερίας

Η δυνατότητα της ελευθερίας

Βιβλιοπωλείον της Εστίας (2019)
Ο Σπινόζα και ο σπινοζισμός

Ο Σπινόζα και ο σπινοζισμός

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2019)
Συνολικά Βιβλία 514
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου