Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Γλώσσες προγραμματισμού

Το βιβλίο της PYTHON

Το βιβλίο της PYTHON

Κριτική (2019)
Java για λίγους

Java για λίγους

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (2018)
Προγραμματισμός με την Python

Προγραμματισμός με την Python

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (2018)
Προγραμματισμός με τη C++

Προγραμματισμός με τη C++

Παπασωτηρίου (2018)
Σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών

Σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2018)
Python: Εισαγωγή στους υπολογιστές

Python: Εισαγωγή στους υπολογιστές

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2018)
Η γλώσσα C σε βάθος

Η γλώσσα C σε βάθος

Κλειδάριθμος (2017)
Εξερεύνηση της python

Εξερεύνηση της python

Κλειδάριθμος (2017)
Οδηγός προγραμματισμού με τη γλώσσα C

Οδηγός προγραμματισμού με τη γλώσσα C

Εκδόσεις Καράκος (2017)
Απόλυτη Java

Απόλυτη Java

Εκδοτικός Όμιλος Ίων (2016)
Python: Εισαγωγή στους υπολογιστές

Python: Εισαγωγή στους υπολογιστές

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2016)
Μαθαίνετε εύκολα Python

Μαθαίνετε εύκολα Python

Καρολίδης (2016)
Συνολικά Βιβλία 369
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου