Εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό

Εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό

Αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και παράλληλη επεξεργασία

Περιέχει: Αλγόριθμοι, προγραμματισμός, Fast Track, λέξεις - εκφράσεις, προτάσεις, έλεγχος ροής, επικοινωνία, συστοιχίες μεταβλητών, μονάδες προγράμματος και διαδικασίες, δυναμικά δεδομένα, διεπαφές και αντικείμενα, παράλληλη επεξεργασία και άλλες μορφές επεξεργασίας, Fortran, C++.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου