Εκπαίδευση (Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού)

Ηγεσία στην εκπαίδευση

Ηγεσία στην εκπαίδευση

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (2020)
Η μελέτη περίπτωσης στην εκπαιδευτική διοίκηση

Η μελέτη περίπτωσης στην εκπαιδευτική διοίκηση

Εκδοτικός Όμιλος Ίων (2019)
Το αποτελεσματικό σχολείο

Το αποτελεσματικό σχολείο

Bookstars - Γιωγγαράς (2019)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών

Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (2016)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Εκδόσεις Παπαζήση (2015)
Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. (2015)
Συνολικά Βιβλία 41
243.198 Βιβλία
119.756 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου