Αριστοτέλης 385-322 π.Χ.

Πολιτικά, Βιβλίο Γ΄

Πολιτικά, Βιβλίο Γ΄

Άμμων Εκδοτική
Πολιτικά, Βιβλίο Δ΄

Πολιτικά, Βιβλίο Δ΄

Άμμων Εκδοτική
Μετά τα Φυσικά

Μετά τα Φυσικά

Άμμων Εκδοτική
Μετά τα Φυσικά

Μετά τα Φυσικά

Ρώμη
Περί ψυχής και παιδείας

Περί ψυχής και παιδείας

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Περί τα ζώα ιστορίαι

Περί τα ζώα ιστορίαι

Ζήτρος
Τέχνη ρητορική

Τέχνη ρητορική

Νήσος
Αθηναίων πολιτεία

Αθηναίων πολιτεία

Νήσος
Φυσικά

Φυσικά

Νήσος
Μικρά φυσικά

Μικρά φυσικά

Νήσος
Περί ανθρώπου και ηθικής

Περί ανθρώπου και ηθικής

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Περί ερμηνείας

Περί ερμηνείας

Σμίλη
Συνολικά Βιβλία 154
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου