Κατάλογος Βιβλίων

"...Tell them I am Beautiful", Said the Truth

Ιδιωτική Έκδοση (2009)

"...Έμπλεοι πάσης τιμής"

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος (1995)
Συνολικά Βιβλία 243187
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου