Αναδίφηση εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Αναδίφηση εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Τα ομοιόσχημα φύλλα χαρτιού -συραμμένα σε τόμο- συνιστούν μία αναδίφηση, μία έρευνα δηλαδή σε αρχεία, ή μία αναζήτηση στοιχείων σε έγγραφα, προκειμένου να εξακριβωθεί ένα ανεξερεύνητο κομμάτι της ελληνικής εκπαίδευσης, αυτό της εκκλησιαστικής. Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να δημοσιοποιηθεί η προσφορά της - η τύχη της οποίας και τη στιγμή αυτή ακόμη που γράφονται αυτές οι γραμμές, γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας- στην υπόθεση της παιδείας, όπως αυτή αναδύεται μέσα από την επισκόπηση σε δεδομένη εποχή και σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Το βιβλίο φιλοδοξεί να φωτίσει ανεξερεύνητες πτυχές της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και από θεματικής πλευράς θα κατατασσόταν στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

242.670 Βιβλία
119.579 Συντελεστές
4.512 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου