Φύλο και εκκλησιαστική εκπαίδευση

Φύλο και εκκλησιαστική εκπαίδευση

Σχολές γυναικών, γυναίκες εκπαιδευτικοί

Η πραγματεία που διαβάζετε εγράφη με σκοπό να προσεγγίσει και να σκιαγραφήσει την θέση των γυναικών εκπαιδευτικών σε ένα χώρο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, αυτόν της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Αποτυπώνει την εξελικτική εικόνα της θέσης των γυναικών εκπαιδευτικών από συστάσεως της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και τη διάκριση των χαρακτηριστικών τους μέχρι σήμερα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν επιδιώκεται η λύση των προβλημάτων που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, τα αποτελέσματά της όμως, μπορούν να διαμορφώσουν μία ελάχιστη διαπραγματευτική βάση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών προς όφελός τους. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια ιστορική επιδερμική προσέγγιση των σχολών γυναικών που εμφανίστηκαν μετεπαναστατικά με φορέα την εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

242.670 Βιβλία
119.579 Συντελεστές
4.512 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου