Κινητική ανάπτυξη στην πρώιμη και όψιμη παιδική ηλικία

Κινητική ανάπτυξη στην πρώιμη και όψιμη παιδική ηλικία

Διαχρονικές προσεγγίσεις

Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και που σχετίζονται με την Παιδαγωγική, την Κινητική Ανάπτυξη, την Υγεία, των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής, Σχολών Υγείας, Ψυχολογίας - επαγγελματιών εκπαιδευτικών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών φυσικής αγωγής, προπονητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ειδικής αγωγής, φυσικοθεραπευτών, ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, αναπτυξιακών ψυχολόγων και γενικά σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την ανάπτυξη των παιδιών. Η επιλογή του βιβλίου θα βοηθούσε τους αναγνώστες να εμβαθύνουν περισσότερο και να κατανοήσουν τις σχετικές θεωρίες και τις πειραματικές διαδικασίες, την αλληλουχία τους, την αλληλοσυμπλήρωσή τους αλλά και τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στον χώρο. Δίνει απλές περιγραφές, παραδείγματα και αναφορές για όλη την υπάρχουσα πειραματική και θεωρητική αναφορά. Ακόμη παρέχει πολλές γνώσεις -τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον επαγγελματία που ασχολείται με την ανάπτυξη- οι οποίες θα τον διευκολύνουν να οργανώσει καλύτερα και πιο μεθοδικά το αντικείμενο της διδασκαλίας, της θεραπείας, της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το υλικό, το φυσικό περιβάλλον και το κινητικό έργο. Είναι ένα σύνθετο βιβλίο, γιατί το κείμενό του συνδυάζει γνώσεις από άλλους κλάδους της Ψυχολογίας, της Κινητικής Μάθησης, της Βιολογίας και της Εμβρυολογίας.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Ψυχοκινητική αγωγή

Ψυχοκινητική αγωγή

Διάδραση
Ψυχοκινητική αγωγή

Ψυχοκινητική αγωγή

Ατραπός
Η ανάπτυξη των βρεφών

Η ανάπτυξη των βρεφών

Εκδόσεις Παπαζήση
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου