Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου

Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου

Αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη

Η αρχιτεκτονική και η νεότερη σχετικά επιστήμη της πολεοδομίας - χωροταξίας έχουν επεκταθεί σε καινούργια πεδία, όπως στην ανάλυση της αισθητικής των μορφών (κελυφών), στην ανάλυση του λειτουργικά οργανωμένου και κατασκευασμένου χώρου (λοκχ), στην κοινωνιολογία, στην πολιτισμική και ιστορική ανθρωπο-γεωγραφία, στην τοπιογραφία και στο περιβάλλον και στην ιστορία των ιδεών μέσω της ιστορικής προσέγγισης του χώρου. Έτσι, με την αφορμή εκδόσεων αφιερωμένων σε επιστήμονες που υπηρέτησαν τις επιστήμες του χώρου, δίδεται η ευκαιρία αποτίμησης της τρέχουσας επιστημονικής πραγματικότητας στη χώρα μας. Σε αυτήν την κατηγορία υπάγεται και το Αφιέρωμα - Τόμος για τον Δρα αρχιτέκτονα - πολεοδόμο και Ομότιμο Καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη, που υπηρέτησε επί 40 περίπου χρόνια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το επιστημονικό του έργο, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη), διαφαίνεται από την εκτεταμένη εργογραφία που παρατίθεται σχετικά, με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων δημοσιεύσεων (βιβλία, άρθρα, επιμέλειες, συνέδρια, κ.ά.) που καθόρισαν την επιστημονική προσωπικότητά του. Κυρίως όμως αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η επιστημονική εμπειρία στις επιστήμες του χώρου διοχετεύτηκε στους μαθητές του σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. [...]

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου