Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα

Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα

Πρακτικά ελληνο-γαλλικού συνεδρίου, Αθήνα, 29 και 30 Μαρτίου 2011

Με μεγάλη ικανοποίηση παραδίδουμε στους Γάλλους και στους Έλληνες ενδιαφερομένους αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό τα Πρακτικά του συμποσίου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2011 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, με θέμα Ελλάδα και Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα. Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα με τη βοήθεια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών συνεργάστηκε με το Ίδρυμα της Βουλής την Ελλήνων αποτελεσματικά στη διοργάνωση και την πραγματοποίηση του συμποσίου αυτού. Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις ελληνο-γαλλικές σχέσεις, κατά το μακρό 19ο αιώνα, είναι η σταθερή διάθεση συνεργασίας αλλά και η γόνιμη αλληλεπίδραση σε ποικίλους τομείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο καταγράφουν διάφορες πτυχές αυτού του κλίματος. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα ευχαριστούν τους εισηγητές που κατέθεσαν τις συνεργασίες τους. Οι δύο φορείς στήριξαν από κοινού οικονομικά την έκδοση του παρόντος τόμου, την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε το τμήμα εκδόσεων του Ιδρύματος υπό την κυρία Άννα Καραπάνου. (Ευάγγελος Χρυσός, Christophe Farnaud, από τον πρόλογο της έκδοσης) C'est avec un grand plaisir que nous mettons a la disposition des participants francais et grecs, mais aussi a un plus large public, les Actes du colloque qui a eu lieu en mars 2011 a l'Institut francais d'Athenes, sur le theme: La Grece et la France au XIXe siecle. L'Ambassade de France en Grece, en partenariat avec l'Institut francais d'Athenes, a eu une collaboration tres fructueuse avec la Fondation du Parlement hellenique sur l'organisation et la realisation de ce colloque. Tout au long du XIXe siecle, les relations franco-grecques ont ete marquees par une cooperation constante et par une interaction reussie dans des domaines tres divers, tant dans la sphere publique que privee. Les interventions publiees temoignent des aspects de cet esprit. La Fondation du Parlement hellenique pour le Parlementarisme et la Democratie et l'Ambassade de France en Grece remercient les conferenciers d'avoir autorise la publication de leurs interventions. Les deux etablissements ont appuye financierement la publication du present ouvrage, realise par le service des publications de la Fondation, dirige par Mme Anna Karapanou. (Evangelos Chrysos, Christophe Farnaud, note de l'editeur)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Πολεμούσαμε και τραγουδούσαμε

Πολεμούσαμε και τραγουδούσαμε

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου