Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Βασ. Σοφίας 11 106 71 Αθήνα

210 3735326
Αγγελική Χατζημιχάλη

Αγγελική Χατζημιχάλη

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Πρακτικά συνεδρίου: 1821 και απομνημονεύματα

Πρακτικά συνεδρίου: 1821 και απομνημονεύματα

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940

Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Πόλη, δημοκρατία, αρχιτεκτονική

Πόλη, δημοκρατία, αρχιτεκτονική

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Νίκος Πλουμπίδης

Νίκος Πλουμπίδης

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Ένας πολιτισμός ελευθερίας

Ένας πολιτισμός ελευθερίας

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Απομνημονεύματα πολεμικά

Απομνημονεύματα πολεμικά

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Άρης Κωνστανστινίδης

Άρης Κωνστανστινίδης

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Σπύρος Ασδραχάς

Σπύρος Ασδραχάς

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Νίκος Βέης: Ο σοφός της λεπτομέρειας

Νίκος Βέης: Ο σοφός της λεπτομέρειας

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Τέχνη και δημοκρατία

Τέχνη και δημοκρατία

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Κωνσταντίνος Τσάτσος

Κωνσταντίνος Τσάτσος

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Κώστας Κάππος

Κώστας Κάππος

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος

Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
14 ιστορίες αντίστασης

14 ιστορίες αντίστασης

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού

Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση

Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Συνολικά Βιβλία 185
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου