Κριτική της κριτικής ικανότητας

Κριτική της κριτικής ικανότητας

Kritik der Urteilskraft

"Αν η κριτική ικανότητα, η οποία αποτελεί, στην τάξη των γνωστικών μας ικανοτήτων, έναν ενδιάμεσο όρο ανάμεσα στη νόηση και τον Λόγο, διαθέτει επίσης, θεωρούμενη καθαυτή, a priori αρχές· αν αυτές είναι συστατικές ή απλώς ρυθμιστικές (και επομένως δεν υποδηλώνουν έναν δικό τους τομέα)· αν η ικανότητα αυτή παρέχει a priori έναν κανόνα στο αίσθημα της ευαρέστησης και της δυσαρέστησης, ως ενδιάμεσο όρο ανάμεσα στη γνωστική ικανότητα και το επιθυμητικό (όπως ακριβώς η νόηση επιτάσσει a priori νόμους στην πρώτη, και ο Λόγος στο δεύτερο): όλα τούτα είναι ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθεί η παρούσα κριτική της κριτικής ικανότητας". (Immanuel Kant, "Κριτική της κριτικής ικανότητας", πρόλογος στην πρώτη έκδοση, 1790)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Κριτική του πρακτικού λόγου

Κριτική του πρακτικού λόγου

Βιβλιοπωλείον της Εστίας (2004)
Κριτική του καθαρού λόγου

Κριτική του καθαρού λόγου

Εκδόσεις Παπαζήση (2020)
Περί παιδαγωγικής

Περί παιδαγωγικής

Κυριακίδη Αφοί (2004)
Η θρησκεία

Η θρησκεία

Εκδόσεις Γκοβόστη
242.146 Βιβλία
119.411 Συντελεστές
4.503 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου