Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος του Πόντου

Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος του Πόντου

Λόγιος του βυζαντινού και του δυτικού αναγεννησιακού 15ου αιώνα

Περιεχόμενα: - Χρήστος Π. Μπαλόγλου, "Βησσαρίωνος έργα και ημέραι" - Ελένη Γ. Σαράντη, "Η Έκφρασις της Τραπεζούντας από τον Βησσαρίωνα. Η αρχαιότης και το ιστορικό μήνυμα" - Ηλίας Γιαρένης, "Η Έκφρασις του Βησσαρίωνα για την Τραπεζούντα. Η χρονολόγηση του έργου και το εγκώμιο των Μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων" - Αναστάσιος Γ. Μαράς, "Η "Καθολική επιστολή" του Καρδιναλίου Βησσαρίωνα" - Γιούλη Ι. Παπαϊωάννου, "Βησσαρίων και σύγχρονη φιλοσοφία - η εξέλιξη των ιδεών" - Αναστάσιος Δ. Διονυσόπουλος, "Το φιλοσοφικό έργο του Βησσαρίωνα - Πλάτων και Αριστοτέλης" - Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, "Ο Επίσκοπος Νικαίας Βησσαρίων και η σχέση Ηθικής και Θρησκείας" - Χρήστος Π. Μπαλόγλου, "Η πρόσληψη της αρχαίας ιστορίας στον Βησσαρίωνα" - Σωτήρης Φουρνάρος, "Αλλά και ημών αυτών ο πόλεμος έσται: Βησσαρίων - Γεώργιος Τραπεζούντιος" - Γεώργιος Αραμπατζής, "Ο Βησσαρίων και η τυπολογία των Βυζαντινών λογίων κατά τον Steven Runciman" - Θεοδόσης Πυλαρινός, "Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος για τον Βησσαρίωνα" - Χρήστος Π. Μπαλόγλου, "Παιδεία και οικονομία κατά τον Βησσαρίωνα" - Χρήστος Π. Μπαλόγλου, "Ο από Νικαίας Καρδινάλιος Βησσαρίων και σύγχρονοι Έλληνες Ιεράρχες" - Θεοδόσης Αρ. Κυριακίδης, "Καθολική παρουσία στην Εγγύς Ανατολή και στον Πόντο πριν από το 1845. Η στάση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στο ζήτημα της ένωσης" - Χρήστος Π. Μπαλόγλου, "Οδυσσεύς Λαμψίδης (1917-2006) και οι έρευνές του για τον Βησσαρίωνα"

Σχετικά Βιβλία

Μνήμες Αλώσεως

Μνήμες Αλώσεως

Εκδοτικός Οργανισμός Π. Κυριακίδη
Γιατί ο Εμφύλιος; 1941-1949

Γιατί ο Εμφύλιος; 1941-1949

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ

Το Πολυτεχνείο είναι εδώ

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου