Η Ρώμη και οι Γερμανοί

Η Ρώμη και οι Γερμανοί

Οι μεγάλες συγκρούσεις

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια συστηματική εισαγωγική μελέτη για τις σχέσεις της Ρώμης με τους Γερμανούς, από τα τέλη του 2ου αιώνα π..Χ. έως το 476 μ.Χ. Περιγράφει τους πολέμους που διεξήγαγε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο βορρά, οι οποίοι διαμόρφωσαν τη σημερινή Ευρώπη. Οι συνεχείς συγκρούσεις των Ρωμαϊκών λεγεώνων με τους Γερμανούς αποδείκνυαν τη θέληση της Ρώμης να προασπίσει τα κεκτημένα της από τις αντεπιθέσεις των βαρβαρικών φύλων. Στη παρούσα μελέτη τίθεται ως τελικό χρονολογικό όριο το έτος 476 μ.Χ. όταν καταλύεται η δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τον Γότθο στρατηγό Οδόακρο.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Χάνδακας 1648-1669

Χάνδακας 1648-1669

Περισκόπιο (2007)
Ξένες επεμβάσεις στην Ελλάδα

Ξένες επεμβάσεις στην Ελλάδα

Περισκόπιο (2009)
Το Βυζάντιο και οι Παλαιολόγοι τον 14ο αιώνα

Το Βυζάντιο και οι Παλαιολόγοι τον 14ο αιώνα

Σταμούλης Αντ. (2018)
231.817 Βιβλία
115.879 Συντελεστές
4.388 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου