Για τον Ιμάνουελ Καντ 200 χρόνια μετά

Για τον Ιμάνουελ Καντ 200 χρόνια μετά

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συνεδρίου που διοργανώθηκε το 2004 από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αφορμή τα διακόσια χρόνια από το θάνατο του Ιμάνουελ Καντ. Τα κείμενα πραγματεύονται: Τον τρόπο που ο Καντ αξιοποίησε την προγενέστερη φιλοσοφική σκέψη (ιδίως τον Πλάτωνα, τον Hume και τους Σκώτους διαφωτιστές), Την πρόσληψή του από την Hegel έως τον Καστοριάδη, με ενδιάμεσες περιπτώσεις τους Wittgenstein, Heidegger, Kelsen και Rawls, Θεμελιώδεις πτυχές της καντιανής φιλοσοφίας, με έμφαση στην κοινωνική και φιλοσοφικοϊστορική προβληματική, Τη σχέση του Καντ με τη λογική και τη "θεωρητική γεωγραφία".

Σχετικά Βιβλία

Η γνωσιολογία του Christian Thomasius 1655-1728

Η γνωσιολογία του Christian Thomasius 1655-1728

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (1983)
Τόποι: Αντίδωρα στον Παντελή Μπασάκο

Τόποι: Αντίδωρα στον Παντελή Μπασάκο

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φιλοσοφική Σχολή (2019)
243.198 Βιβλία
119.756 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου