Κωνσταντινούπολη - Ιστορία

Η μονή της Χώρας

Η μονή της Χώρας

Πεδίο (2020)
Η Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1821

Η Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1821

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (2020)
Extramural Regiones and Thracian Proasteia of Constantinople

Extramural Regiones and Thracian Proasteia of Constantinople

Βυζαντινός Δόμος (2019)
Από τη Ζαγορίτσανη στο Τσάριγκραντ

Από τη Ζαγορίτσανη στο Τσάριγκραντ

Το Δόντι (2018)
Κωνσταντινουπολίτικη προσωπογραφία

Κωνσταντινουπολίτικη προσωπογραφία

Εκδόσεις Τσουκάτου (2018)
Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία

Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών (2018)
Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη

Εκδόσεις Πατάκη (2017)
Η αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως

Η αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2017)
Η Πόλη

Η Πόλη

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2016)
Συνολικά Βιβλία 125
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου