Μάθηση - Ψυχολογία

Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν

Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (2017)
Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης

Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης

Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. (2017)
Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ

Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (2016)
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. (2015)
Σχολική τάξη

Σχολική τάξη

Αρμός (2013)
Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ

Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ

Εκδόσεις Παπαζήση (2013)
Συνολικά Βιβλία 124
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου