Ιστοριογραφία, Ελληνική

Περί πολέμου

Περί πολέμου

Διόπτρα (2020)
Ιστορίαι

Ιστορίαι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2020)
Ιστορίαι

Ιστορίαι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2020)
Ιστορίαι

Ιστορίαι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2020)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Περσικοί πόλεμοι

Περσικοί πόλεμοι

Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (2019)
Ιστορία

Ιστορία

Μεταίχμιο (2019)
Θουκυδίδη ιστορία

Θουκυδίδη ιστορία

Μαλλιάρης Παιδεία (2019)
Ιστορία

Ιστορία

Μεταίχμιο (2019)
Ηροδότου Ιστορίαι

Ηροδότου Ιστορίαι

University Studio Press (2018)
Θουκυδίδου ιστορίαι

Θουκυδίδου ιστορίαι

University Studio Press (2018)
Θουκυδίδου ιστορίαι

Θουκυδίδου ιστορίαι

University Studio Press (2018)
Το Ελληνικό έθνος

Το Ελληνικό έθνος

Πόλις (2017)
Συνολικά Βιβλία 504
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου