Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ν. Πλαστήρα 100 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 711 10 Κρήτη

2810 391097
Η αγωγή του πολίτη

Η αγωγή του πολίτη

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Μαύρες τρύπες

Μαύρες τρύπες

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Η κομψή θεραπεία

Η κομψή θεραπεία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τρομοκρατία

Τρομοκρατία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Ρυθμίζοντας τα του βίου

Ρυθμίζοντας τα του βίου

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Αυτονομία και βιοηθικός εξαναγκασμός

Αυτονομία και βιοηθικός εξαναγκασμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Παίζοντας με το μέλλον

Παίζοντας με το μέλλον

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Η μαθηματική κατανόηση της φύσης

Η μαθηματική κατανόηση της φύσης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εμφύλιοι πόλεμοι

Εμφύλιοι πόλεμοι

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Ο GDPR και οι 40 κλέφτες

Ο GDPR και οι 40 κλέφτες

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Γυναίκες της επιστήμης

Γυναίκες της επιστήμης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Φεμινισμός

Φεμινισμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Μαθηματικά

Μαθηματικά

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Ιερουσαλήμ

Ιερουσαλήμ

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα

Παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Αναπτυξιακή βιολογία

Αναπτυξιακή βιολογία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού

Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Φοίνικες, Ιστορία και πολιτισμός

Φοίνικες, Ιστορία και πολιτισμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Συνολικά Βιβλία 599
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου