Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ν. Πλαστήρα 100 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 711 10 Κρήτη

2810 391097
Η αγωγή του πολίτη

Η αγωγή του πολίτη

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Μαύρες τρύπες

Μαύρες τρύπες

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Η κομψή θεραπεία

Η κομψή θεραπεία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Τρομοκρατία

Τρομοκρατία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Ρυθμίζοντας τα του βίου

Ρυθμίζοντας τα του βίου

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Αυτονομία και βιοηθικός εξαναγκασμός

Αυτονομία και βιοηθικός εξαναγκασμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Παίζοντας με το μέλλον

Παίζοντας με το μέλλον

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Η μαθηματική κατανόηση της φύσης

Η μαθηματική κατανόηση της φύσης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Εμφύλιοι πόλεμοι

Εμφύλιοι πόλεμοι

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Ο GDPR και οι 40 κλέφτες

Ο GDPR και οι 40 κλέφτες

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Γυναίκες της επιστήμης

Γυναίκες της επιστήμης

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Φεμινισμός

Φεμινισμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Μαθηματικά

Μαθηματικά

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Ιερουσαλήμ

Ιερουσαλήμ

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα

Παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Αναπτυξιακή βιολογία

Αναπτυξιακή βιολογία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού

Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Φοίνικες, Ιστορία και πολιτισμός

Φοίνικες, Ιστορία και πολιτισμός

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2020)
Συνολικά Βιβλία 599
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου