Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Σταδίου 48 105 64 Αθήνα

210 7011897
Απομνημονεύματα (1821-1839)

Απομνημονεύματα (1821-1839)

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Λογοτεχνία και λογοτέχνες της Λευκάδας, 19ος-20ός αι.

Λογοτεχνία και λογοτέχνες της Λευκάδας, 19ος-20ός αι.

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Μοιρολόγια Πόρου Λευκάδας

Μοιρολόγια Πόρου Λευκάδας

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες

Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Ιστορία της Νήσου Λευκάδος

Ιστορία της Νήσου Λευκάδος

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δήμος Μαλακάσης 1923-1997

Δήμος Μαλακάσης 1923-1997

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Ιστορία της Νήσου Λευκάδος

Ιστορία της Νήσου Λευκάδος

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Συνολικά Βιβλία 45
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου