Πατούρα Σοφία

Ελληνικότητα και ετερότητα

Ελληνικότητα και ετερότητα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο

Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος - 7ος αι.)

Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος - 7ος αι.)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Διπλωματία και πολιτική

Διπλωματία και πολιτική

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Διπλωματία και πολιτική

Διπλωματία και πολιτική

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Η ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Η ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης

Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Συνολικά Βιβλία 8
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου