Παχνέλης Παναγιώτης

Η νέα Ευρώπη

Η νέα Ευρώπη

Κέδρος (2006)
Οι Ήπειροι

Οι Ήπειροι

Κέδρος (2006)
Η Ελλάδα

Η Ελλάδα

Κέδρος (2004)
Η Ελλάδα

Η Ελλάδα

Καμπανά (1997)
Οι ήπειροι

Οι ήπειροι

Καμπανά (1997)
Συνολικά Βιβλία 42
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου