Παπουλίδης Κωνσταντίνος Κ.

Ανατολικό ζήτημα και Άγιον Όρος

Ανατολικό ζήτημα και Άγιον Όρος

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ανατολικό ζήτημα και Άγιον Όρος

Ανατολικό ζήτημα και Άγιον Όρος

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ευεργέτες δύο πατρίδων

Ευεργέτες δύο πατρίδων

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν (1862-1869)

Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν (1862-1869)

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Η Φιλική Εταιρεία και η Οδησσός

Η Φιλική Εταιρεία και η Οδησσός

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Helleno-Russica

Helleno-Russica

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Το Άγιον Όρος και η Ρωσία

Το Άγιον Όρος και η Ρωσία

Κυριακίδη Αφοί
Analecta Balcano - Russica

Analecta Balcano - Russica

Κυριακίδη Αφοί
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ)

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ)

Κυριακίδη Αφοί
Ρωσοελληνικά

Ρωσοελληνικά

Κυριακίδη Αφοί
Συνολικά Βιβλία 29
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου