Παπαδής Δημήτρης Ι.

Πολιτικά, Βιβλίο Γ΄

Πολιτικά, Βιβλίο Γ΄

Άμμων Εκδοτική (2020)
Πολιτικά, Βιβλίο Δ΄

Πολιτικά, Βιβλίο Δ΄

Άμμων Εκδοτική (2020)
Περί των αισθήσεων

Περί των αισθήσεων

Εκδόσεις Διανόηση (2018)
Ιστορία φιλοσοφίας

Ιστορία φιλοσοφίας

Ζήτρος (2014)
Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

University Studio Press (2012)
Πολιτικά Ι, ΙΙ

Πολιτικά Ι, ΙΙ

Ζήτρος (2006)
Πολιτικά Ι, ΙΙ

Πολιτικά Ι, ΙΙ

Ζήτρος (2006)
Συνολικά Βιβλία 11
242.102 Βιβλία
119.402 Συντελεστές
4.502 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου