Γερολυμάτου Μαρία

Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)

Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Ρωσία και Μεσόγειος

Ρωσία και Μεσόγειος

Ηρόδοτος
Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος - 12ος αι.)

Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος - 12ος αι.)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Μονεμβάσιος οίνος, Μονοβασ(ί)α, Malvasia

Μονεμβάσιος οίνος, Μονοβασ(ί)α, Malvasia

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Ο μοναχισμός στην Πελοπόνησσο

Ο μοναχισμός στην Πελοπόνησσο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Συνολικά Βιβλία 6
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου