Σταθακόπουλος Γιώργος

Βία κατά εκπροσώπων του λαού

Βία κατά εκπροσώπων του λαού

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Μουσική παιδεία και δημοκρατία στην κλασική Αθήνα

Μουσική παιδεία και δημοκρατία στην κλασική Αθήνα

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Η μάχη του Μαραθώνα

Η μάχη του Μαραθώνα

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω

Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Decreed by the Council and the People

Decreed by the Council and the People

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Συνολικά Βιβλία 6
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου