Μαραγκόπουλος Άρης

Πλατεία Ουάσιγκτον

Πλατεία Ουάσιγκτον

Εκδόσεις Καστανιώτη
Η τριλογία του '80

Η τριλογία του '80

Τόπος
Moderato Cantabile

Moderato Cantabile

Τόπος
Βίοι παράλληλοι

Βίοι παράλληλοι

Εταιρεία Συγγραφέων
Πεδία μάχης αφύλακτα

Πεδία μάχης αφύλακτα

Τόπος
Κβάντα

Κβάντα

Τόπος
Συνολικά Βιβλία 260
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου