Καλαβάσης Φραγκίσκος

Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο

Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Η ποικιλία της επανάληψης

Η ποικιλία της επανάληψης

Τυπωθήτω
CineScience

CineScience

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Τα ποιήματα του 2011

Τα ποιήματα του 2011

Κοινωνία των (δε)κάτων
Συνολικά Βιβλία 23
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου