Ισοκράτης

Το μικρό βιβλίο του ελληνικού φιλελευθερισμού

Το μικρό βιβλίο του ελληνικού φιλελευθερισμού

Φιλελεύθερος Τύπος Α.Ε. (2019)
Κυπριακοί λόγοι

Κυπριακοί λόγοι

Ζήτρος (2019)
Περί ψυχής και παιδείας

Περί ψυχής και παιδείας

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (2018)
Αρχίδαμος

Αρχίδαμος

Bookstars - Γιωγγαράς (2015)
Ισοκράτους λόγοι δικανικοί

Ισοκράτους λόγοι δικανικοί

Ιδιωτική Έκδοση (1997)
Ισοκράτους επιστολαί

Ισοκράτους επιστολαί

Ιδιωτική Έκδοση (1996)
Άπαντα 2

Άπαντα 2

Κάκτος (1993)
Άπαντα 3

Άπαντα 3

Κάκτος (1993)
Συνολικά Βιβλία 36
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου