Ρούσσος Σωτήρης

Τυφλοί στρατοί

Τυφλοί στρατοί

Εκδόσεις Καστανιώτη
Ο τρίτος κόσμος

Ο τρίτος κόσμος

Εκδόσεις Παπαζήση
Συνολικά Βιβλία 8
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου