Λάμψα Καρίνα

Φόβος

Φόβος

Ποταμός (2018)
Ο καπνοπώλης

Ο καπνοπώλης

Ποταμός (2018)
Πριν

Πριν

Μεταίχμιο (2017)
Πριν

Πριν

Μεταίχμιο (2017)
Η διάσωση

Η διάσωση

Καπόν (2012)
Η ζωή απ’ την αρχή

Η ζωή απ’ την αρχή

Αλεξάνδρεια (2010)
Ο Οπσιμιστής

Ο Οπσιμιστής

Γαβριηλίδης (1998)
Πριν

Πριν

Εξάντας (1994)
Για πρόοδο και δημοκρατία

Για πρόοδο και δημοκρατία

Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. (1993)
Συνολικά Βιβλία 18
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου