Κανελλάκη Μαρία

Πανδημία

Πανδημία

24 γράμματα (2020)
Στα παπούτσια των άλλων

Στα παπούτσια των άλλων

24 γράμματα (2020)
Βίοι αγρίων και αδέσποτων αγίων 5

Βίοι αγρίων και αδέσποτων αγίων

24 γράμματα (2018)
Λαθρόψυχοι

Λαθρόψυχοι

24 γράμματα (2018)
Ιστορίες της διπλανής κρίσης

Ιστορίες της διπλανής κρίσης

24 γράμματα (2017)
Μια ιστορία αγάπης

Μια ιστορία αγάπης

OpenBook.gr (2014)
Συνολικά Βιβλία 6
240.940 Βιβλία
119.004 Συντελεστές
4.483 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου