Κοκκάλας Βασίλειος

Βίοι Αγίων

Βίοι Αγίων

Μπίμπης Στερέωμα (2006)
Η γέννηση του κακού

Η γέννηση του κακού

Δίον (2002)
Οι σοφιστές

Οι σοφιστές

Δίον (2001)
Η αρχαία ελληνική θρησκεία

Η αρχαία ελληνική θρησκεία

Μπίμπης Στερέωμα
Ο Άγιος Νεκτάριος

Ο Άγιος Νεκτάριος

Μπίμπης Στερέωμα
Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Μπίμπης Στερέωμα
Συνολικά Βιβλία 7
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου