Σκλαβενίτης Δημήτριος Χ.

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δήμος Μαλακάσης 1923-1997

Δήμος Μαλακάσης 1923-1997

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976)

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Κωνσταντίνος Γ. Μαχαίρας 1882 - 1967

Κωνσταντίνος Γ. Μαχαίρας 1882 - 1967

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη 1931-1988

Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη 1931-1988

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη 1931-1988

Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη 1931-1988

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Συνολικά Βιβλία 47
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου